Welcome in Arranmore Hostel!

Fáilte go Brú Árainn Mhór!Located on the beachfront just a short walk from the ferry quay, the Arranmore Hostel (under new management) can cater for all sorts of groups of up to 35 people.

Ar imeall thrá na Leidhbe Gairbhe, siúlóid gharid ó ché an bhád farrantóireachta atá Brú Árainn Mhór suite. Freastalaíonn Brú Árainn Mhór (atá faoi bhainistíocht nua) ar gach chinéal ghrúpa. Is féidir linn glacadh le grúpaí chomh mór le 35 duine.


 

We can cater for hen parties, stag parties, walking groups, birthday groups, school groups etc. / Freastalaíonn muid orthu siúd atá ar choisir na gcearc, ar choisir na bpoc, i ngrupaí siúlóide, i ngrupaí bhreithlae, i ngrupaí scoile srl.   

We also cater for individuals. / Freastlaíonn muid ar dhaoine aonaracha chomh maith.

We have a variety of room options including 3 dormitories, a family room (ensuite) and a double room (ensuite). / Tá réimse leathan de roghanna seomraí againn; trí shuanlios, seomra clainne (le seomra folctha) agsu seomra dúbailte (le seomra folctha). 

There is a communal day room with a TV and open fireplace and a kitchen with full cooking facilities. / Tá seomra lae comhroinnte ina bhfuil teilifís agus tinteán, agus cistin le áiseanna cócaireachta iomlána ann. 

We also have a beach facing outdoor picnic/BBQ area overlooking Leabgarrow strand and the ferry pier. / Chomh maith le sin, tá láthair phicnicí/beárbaiciú againn a thugann aghaidh ar trá na Leidhbe Gairbhe agus cé an bhád farantóireachta. 

At very reasonable costs we can provide nightly rates with an optional cooked breakfast. / Ar chostas an reasúnta cuirtear rataí oíche ar fáil, agus rogha de bhricfeasta cócaráilte leo. 

We work in conjunction with the local watersports club Cumann na mBád to provide kayaking excursions. We also provide other activities such as bubble football, beach volleyball and bike rental. / Oibríonn muid le Cumann na mBád chun turais cadhcáil a chur ar fáil. Cuirtear imeachtaí eile ar fáil freisin mar tuairt liathróidí, eitpheil ar an trá agus róthar ar cíos.

 

The attractions we provide!

An siamsaíocht a chuirtear ar fáil.


Bumper Ball
Tuairt Liathróidí.


Arranmore Bumper Balls is our new venture in the hopes of bringing more people to Arranmore Island. / Is fiontar nua iad na tuairt liathróidí, agus tá súil againn níos mó daoine a mhealladh go hÁrainn Mhór leo.

We cater for stag parties, hen parties, corporate events, social clubs, fundraisers etc. / Freastalaíonn muid ar choisir na gcearc agus coisir na bpoc, ar imeachtaí corparáideach, clubanna soisialta, ócáidí tiomsaithe airgid srl.

A minimum of 10 people is required to run a one hour session and all of the instructors are trained in the safety aspects of the bubble balls, how to safely put them on, take them off and how to conduct yourself on the playing field. / Caithfear mionlach de deichniúr a bheith ann chun seisiún uaire a chur ar fáil. Tá traenáil faighte ag na teagascóirí ar fad i ngnéithe sábailteachta na dtuairt laithróidí; ar an dóigh chun iad a chur ar, a bhaint agus ar an slí is sábhailte tú féin a iompar ar an pháirc.READ MORE

 

Kayaks & Sailing

Cadhcáil agus Seoltóireacht.


Cumann na mBád, Árainn Mhór is a club on the island of Árainn Mhór, Co. Donegal, Ireland whose aim is to promote boating of all kinds to islanders and visitors. / Is club é Cumann na mBád ar Oileán Árainn Mhor ar mhaith leo badóireacht a chur chun cinn i measc na n-oileánach agus i measc cuairteoirí. 

Cumann na mBád, Árainn Mhór is an Irish Sailing Association affiliated club on the island of Árainn Mhór, Co. Donegal, Ireland whose aim is to instill a love of the sea and our beautiful island environment through boating of all kinds. / Tá comhcheangal ag Cumann na mBád le Cumann Seoltóireacht na hÉireann. Is é aidhm an chumann ná grá don fharraige agus do timpeallacht an oileáin a mhuscailt tríd an bhadóireacht a chuireann siad ar fáil.


READ MORE


 

How to get to the Arranmore island/hostel?

Conas a fhaighim go Oileán Árainn Mhór/Brú Árainn Mhór?

 

Red & Blue Ferry 

Bád Farantóireachta Dearg agus Gorm.

You can get here from Donegal or Letterkeny. We are close to Donegal Airport. Ferries depart from Burtonport. Buses service Burtonport from Letterkenny and Donegal Town.

Is féidir teacht anseo tríd Bhaile Dhún na nGall nó Leitir Ceanainn. Tá muid gar d’aerfort Dhún na nGall. Fagann na báid ó Áilt an Chorráin. Tagann busanna chomh fada le sin ó Leitir Ceanainn agus Baile Dhún na nGall.


NEED MORE INFO? / Tuilleadh Eolais Uait?Bus link from Letterkeny to Burtonport / Nasc don bhus ó Leitir Ceanainn go Ailt an Chorráin.

www.dohertyscoaches.com


Red Ferry / An Bád Farantóireachta Dearg

www.arranmoreferry.com


Blue Ferry / An Bád Farantóireachta Gorm
www.arranmorefastferry.com