Discover Arranmore (Árainn Mhór) Island in Donegal

Aimsigh Oiléan Árainn Mhór i nDún na nGall.


Arranmore Island, or Árainn Mhór is situated off the coast of County Donegal on the magnificent Wild Atlantic Way touring route where land meets sea.

Suite amach ó chósta Dhún na nGall, ar shlí an Atlantaigh Fhiáin, san áit ina bhuaileann an talamh leis an fharraige, atá Oileán Árainn Mhór. Wild and untamed, the island has a rich and vibrant heritage and culture and has been inhabited since prehistoric times. Tá oidhreacht agus cultúr beoga ag an oileán fiáin seo agus tá daoine ag cur futhu anseo ón ré réamhstairiúil. 


The Gaelic traditions still thrive on the Arranmore Island and if you are looking for a real taste of island life, then this is definitely not to be missed on your Donegal adventure. 

Maireann na nósánna Gaelacha ar an oileán go fóill agus má tá blaisín de shaol an oileáin uait, is fiú go mór duit cuairt a thabhairt ar Árainn Mhór.

The island is a captivating beautiful place where way marked trails lead you from sandy beaches to rocky cliffs.

Is áit álainn agus draíoctúil é Árainn Mhór, áit ina dtógann rianta marcáilte ó thránna gainmheacha gó aillte carraigeacha tú. 


Views from Arranmore Island are breathtaking, gaze out over the Atlantic ocean past cliffs and rock arches to the majestic mainland mountains stretching from Glen Head to Tory Island.

Baineann na radharcanna an t-anall uait agus tú ag féachaint amach thar aillte agus carraigeacha go sléibhte Dhún na nGall a shíneann ó Cheann Gleanna go Oileán Thoraí.

Steeped in insular history, Arranmore Island is still home to the promontory fort at Uilinn, which dates from about 800BC, still stands on its cliff top perch. 

Tá an stair go smior san oileán. Tá dún ceann tíre, a théann ar ais go 800RC fós ina sheasamh ar bharr aille in Uileann.


 
 

The clear waters of the surrounding ocean of Arranmore Island provide the perfect marine leisure destination for those who love to get outdoors and try activities such as diving, sea angling, sailing, kayaking and many more wet and wild adventures.

Cuireann farraige chiúin thimpeallach an oileáin ceann scríbe gníomhach mara foirfe ar fáil dóibh siúd ar mhaith leo bheith amuigh faoin aer agus triail a bhaint as gníomhaíochtaí ar nós tumadóireacht, slatiascaireacht mara, seoltóireacht, cadhcáil agus níos mó eachtraí mara.


Freshwater lakes on the island are an anglers paradise offering brown and rainbow trout catches. There are a wide variety of species to be caught when sea angling and local charter services will guide you to the best locations to cast a line.

Tá lochanna fíoruisce ar an oiléan lán le breac donn agus breac dea-dhathach, rud a thaitníonn go mór le slatiascairí. Tá go leor speiceas ar fáil má théann tú ag slatiascaireacht mara agus tógfaidh an bád cairtfhostaithe áitiúil tú chuig na suíomhanna is fearr chun caitheadh amach.


Arranmore Island is also home to a wide variety of marine and bird life. Birdwatchers can often be found observing the many fulmars and shags along the steep cliffs. Arranmore Island is a great place to get active with many coastal and inland walks. Electric bikes can now be hired on the island, what better way to connect with nature than to pack a picnic, hop on your bicycle and explore the island’s many hidden gems.

Tá réimse leathan d’fhiadhúlra muirí agus beathra éan ar Árainn Mhór. Is minic a fheictear éanbhreathnóirí ag caitheamh súl ar fulmaire nó seaga, éin atá fairsing thart ar an haillte géara. Is áit iontach é Árainn Mhór le aclaíocht a dhéanamh mar go bhfuil neart siúlóidí ar an chósta nó istigh faoin tír le déanamh. Is féidir róthar leictreach a fháil ar cíos anois, agus níl bealach níos fearr le nascadh leis an dúlra ná picníc a phácáil, léimeadh ar do róthar agus turas a thabhairt chun seoid cheillte an oileáin a aimsiú.


 

10 Reasons to visit Arranmore Island in Donegal
10 fáth gur chóir duit cuairt a thabhairt ar Árainn Mhór i nDún na nGall.

There are many reasons to visit Arranmore Island off the coast of Donegal, here are just a few of them…

Tá go leor fathanna le cuairt a thabhairt ar Árainn Mhór, seo cúpla ceann acu.

1. We are located on the Donegal Wild Atlantic Way. / Tá muid suite ar shlí an Atlantaigh Fhiáin.

2. Our Island history, heritage and culture will enrich your visit. / Cuirfidh stair, oidhreacht agus cultúr an oileáin go mór le do chuairt.

3. Arranmore Island offers excellent local music and entertainment. /  Cuireann an t-oileán ceol agus siamsaíocht áitiúl iontach ar fáil.

4. Every year the island hosts a number of fantastic festivals and events. / Gach bliain bíonn réimse leathan d’imeachtaí agus féilte ar siúl ar an oileán.

5. The Island is easily accessible from the mainland with regular ferries. /  Freastalaíonn bád farantóireachta ar an oileán go rialta ón mórthír.

6. Our array of outdoor activities offers something for everyone. /   Tá rud éigin do gach duine i measc na ngníomhaíochtaí faoin aer ar Árainn Mhór.

7. The Gaelic language and traditions are alive and well here.  / Tá nósanna na nGael agus an Ghaeilge beo ar an oileán.

8. For the photography enthusiast, Arranmore Island offers a wonderful range of scenic opportunties. / Dóibh siúd a bhfuil suim acu sa ghriangraifeadóireacht, tá go leor deiseanna scéimhe ar Árainn Mhór.

9. Marine tourism is a big part of our island, we offer sailing, kayaking, diving and much more. /  Baineann cuid mhór den turasóireacht le turasóireacht mara. Tá seoltóireacht, cadhcáil, tumadóireacht agus go leor eile le déanamh.

10. The people of Arranmore Island will offer you the warmest of welcomes. /  Cuirfidh muintir na háite fáilte is fiche romhat.